Równoważnik do wagi, podstawka, podstawa pod małe butle R600a i inne, stojak

wagi-rehab-fitpaws-35-cm,181605.html">wnoważnik do wagi, podstawka pod małe butle R600a/134a i inneStojak do płynnego napełniania z pojemnika · Umożliwia szybkie napełnianie układów chłodniczych z pojemnika (kartuszy) · Zapewnia stabilne ustawienie pojemnika na wadze cyfrowej