Równoważnik do wagi REFCO R-600 - 10612-50, podstawka, podstawa pod małe butle R600a/134a i inne

wagi-rehab-fitpaws-35-cm,181605.html">wnoważnik do wagi REFCO R-600 - 10612-50, podstawka, podstawa pod małe butle R600a/134a i inne